Garantii

 

Müüdud toodetele kehtib Tootjapoolne Garantii, mis tagab tasuta varuosadvastavalt tootja tingimustele alates toote ostukuupäevast kuni 24 kuud.

 *Tootjapoolne garantii hõlmab seadme osade valmistusdefekte.

 *Garantii kehtib ainult Firefox OÜ poolt heaks kiidetud paigaldusfirmade kasutamisel.'

*Edasimüüja/paigaldaja demonteerib defektse osa ja edastab selle Firefox OÜ'le. 

*Garantiiti katab ainult valmistusdefektiga seadme osa vahetamist uue vastu. Kõik kõrvalnõuded, teenused (sh. paigalda töötasud) garantii alla ei kuulu. Samuti ei kuulu garantii korras sissenõudmisele saamata jäänud tulu ja muud kliendi majandustegevusele mõju avaldavad nõuded. 

*Paigaldustöödele annab garantii edasimüüja/paigaldaja. 

 GARANTII EI KEHTI ALLJÄRGNEVATEL JUHTUDEL: 

* Kliendil puudub ostuarve ja akt.

 * Seadmed ei ole läbinud (vähemalt kord aastas) regulaarset hooldust volitatudteenindusfirma poolt. (Nõutav hooldusakti(de) olemasolu või korrektsed sissekandedgarantiiraamatusse).

 * Seadmetel ilmnevad mehhaanilised vigastused või on eiratud kasutusjuhendit. * Seade on töötanud ülekoormusega.

 * Ebaloomuliku müra tekkides ei ole seade välja lülitatud ja sellest ei ole teatatud müüjale või paigaldajale.

 * Vooluvõrgu ülepingetest või muudest vooluvõrguriketest tingitud juhtumid. * Seadme osade loomulikust kulumisest   

 ÜLDTINGIMUSED:

 * Klient kohustub läbi lugema seadmete ekspluateerimist ja hooldamist käsitleva kasutusjuhendi ning juhendi puudumisel küsima seda Müüjalt.